header-logo.png کاوا
<h2 style="margin-right: 0px; margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 30px; color: rgb(70, 71, 73);">در این دوره چه مباحثی آموزش داده شده است؟</h2><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(125, 126, 127);">دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب در این سمینار آموزشی در مورد اثر مرکب و چگونگی تاثیر ایجاد عادت های کوچک در دراز مدت بر زندگی صحبت می کند. برای درک بهتر اثر مرکب مثال زیر را در نظر بگیرید :</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(125, 126, 127);">سه نفر را در نظر بگیرید که هر 3 آنها به یک اندازه اضافه وزن دارند، همه آنها یک درآمد قابل قبول و همگی آنها به تازگی ازدواج کرده اند.</p><ul style="margin-right: 20px; margin-bottom: 24px; margin-left: 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(125, 126, 127);"><li style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فرد شماره یک تصمیم می گیرد از این به بعد هر روز کمی تنقلات و چیپس و پفک بخورد و یک یا دو فیلم در روز ببیند.</li><li style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فرد شماره دو تصمیم می گیرد به ریتم زندگی کنونی خود ادامه دهد.</li><li style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فرد شماره سه تصمیم می گیرد از این به بعد هر روز کمی کتاب بخواند و تنها یک عدد شیرینی و یا لقمه در روز کمتر غذا بخورد.</li></ul><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(125, 126, 127);">این سه نفر تصمیمات کوچک و ساده خودشان را هر روز انجام خواهند داد. بعد از گذشت سه ماه هر سه فرد کاملا مشابه هم هستند و تفاوتی بین آنها از هیچ نظر وجود ندارد.</p><p style="margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(125, 126, 127);">حتی شش ماه بعد از شروع تصمیمات هم تفاوت قابل توجهی بین آنها وجود ندارد، اما برای مثال بعد از ۱۰ ماه اولین تفاوت ها بین آنها ایجاد می شود.</p><ul style="margin-right: 20px; margin-bottom: 24px; margin-left: 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(125, 126, 127);"><li style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فردی که تصمیم گرفته بود به سبک زندگی قبلی خود ادامه دهد همچنان در وضعیت ۱۰ ماه قبل خود به سر می برد.</li><li style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">اما فردی که 10 ماه مشغول مشاهده فیلم به صورت روزانه و خوردن کمی تنقلات بوده، به میزان اندکی چاق تر شده است.</li><li style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">فردی هم که این 10 ماه را در حال مطالعه کتاب بوده و کمی هم کمتر غذا خورده به میزان اندکی لاغر تر شده است.</li></ul><p><ul style="margin-right: 20px; margin-bottom: 24px; margin-left: 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(125, 126, 127);"></ul></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(125, 126, 127); font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">بعد مدت 27 ماه و مرکب شدن همین تصمیمات ساده (منظور از مرکب شده تاثیرات کارهای کوچک روزانه در دراز مدت و دخیل شدن آیتم زمان است.)</p>

بازخورد دانش آموزان

 • ستاره 5
 • %84
 • 4 ستاره
 • %9
 • 3 ستاره
 • %3
 • 2 ستاره
 • %1
 • 1 ستاره
 • %2

4.5

رتبه بندی دوره

افزودن نظرات و رتبه بندی

 • دوره چگونه است؟

دوره های مرتبط

مهدی محمودی

اثر مرکب

امیررضا میرعطاالهی

اثر مرکب

  ویژگی های دوره

 • سخنرانی ها 6
 • آزمونها 1
 • مدت زمان سه ساعت
 • سطح مهارت همه سطح ها
 • زبان انگلیسی
 • ارزیابی ها آره
2.png

مطمئن نیستید؟


هر دوره با 30 روز ضمانت استرداد پول همراه است